Aktualności

2024-06-04 16:30

Ewangelia na dziś – 5 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mk 12, 18-27) – Zmartwychwstanie umarłych

(…) Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej?

————–

Saduceusze przychodzą do Jezusa z konkretnym problemem. Jezus uchyla rąbka tajemnicy wieczności: Tam już nie będą potrzebne małżeństwa, bo ludzie będą podobni do aniołów, w nowej duchowej kondycji. Jezus wykazuje też, że zmartwychwstanie istnieje i że Bóg jest Bogiem żywych, podkreślając nieznajomość Słowa Bożego swoich rozmówców. A czy ja pozwalam, aby Jezus korygował swoją prawdą moje błędne, zbyt ludzkie myślenie o Bogu?

 

Jezu, mój Królu, dziękuję że jesteś Bogiem żywych i że dzięki Twej miłości wciąż czynisz żywym mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 18-27)

Zmartwychwstanie umarłych

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu».
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».
Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...