Aktualności

2023-06-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 czerwiec 2023 rok

EWANGELIA (Mk 12, 1-12) – Przypowieść o dzierżawcach winnicy

(…) Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.

————–

Jezus porównuje się do kamienia węgielnego, na którym ma opierać się cała budowla, odrzuconego przez budujących jako nienadającego się do tego celu. Jeśli będziemy sumiennymi dzierżawcami, budowlę naszego życia wzniesiemy na drogocennym kamieniu – Jezusie Chrystusie, jeśli Go odrzucimy, nasze życie runie. Czy w to wierzymy?

 

Jezu, mój Królu, chcę dziś budować na Tobie. Jeśli mi się nie uda od razu, chcę każdego dnia zaczynać od nowa. Jesteś moim drogocennym kamieniem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 1-12)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych:
«Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.
Miał jeszcze jednego – umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: „Uszanują mojego syna”. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
Nie czytaliście tych słów w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”».
I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili Go więc i odeszli.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...