Aktualności

2020-06-04 18:11

Ewangelia na dziś – 5 czerwiec 2020 rok

EWANGELIA (Mk 12, 35-37) – Mesjasz jest Panem Dawida

(…) Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida?

————–

Dwulicowość, robienie czegoś na pokaz, wszelkie formy kłamstwa zawsze spotykały się w Ewangelii z jasną, energiczną reakcją Jezusa, z potępieniem ich. Jezus uczy swoich uczniów i nas patrzeć sercem. Można dawać Bogu wiele z tego, co nam zbywa. To tak naprawdę nie jest żaden dar. Można ofiarować odrobinę ze swego niedostatku. To wzrusza Serce Boga. A ja, co i jak ofiaruję Bogu?

 

Jezu, pragnę, aby moje dary dla Ciebie były szczere, aby całe moje życie było szczere. Dopomóż mi, proszę, swoją łaską.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 35-37)

Mesjasz jest Panem Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym:
«Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje».
Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...