Aktualności

2023-09-03 16:11

Ewangelia na dziś – 4 wrzesień 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 4, 16-30) – Jezus nie przyjęty w Nazarecie

(…) Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta.

————–

Niewpuszczenie Boga prowadzi do tego, że w Nazarecie nie dzieją się cuda. Rodacy Jezusa utknęli w martwym punkcie. Stali się jak kałuża, która nigdy nie znajdzie dojścia do rzeki. Ograniczyli się do swoich ludzkich sił. Aż chciałoby się spojrzeć na tę Ewangelię od drugiej strony: gdyby przyjęto Jezusa serdecznie i z uwagą… Niech Duch Święty namaluje w nas pełne pokoju wyobrażenia na ten temat.

 

Jezu, mój Królu, Ty zawsze jesteś oczekiwanym gościem w moim sercu. Wejdź w każdy zakamarek mojego życia i czyń w nim cuda.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 4, 16-30)

Jezus nie przyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?”
Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: «Lekarzu, ulecz samego siebie»; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.
On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...