Aktualności

2019-09-03 18:11

Ewangelia na dziś – 4 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 4, 38-44) – Liczne uzdrowienia

(…) Wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany.

————–

Ulecz, Panie, mój egoizm, abym potrafił dostrzegać prawdziwe potrzeby innych ludzi i przychodzić z nimi najpierw do Ciebie, bo w Tobie jest wszelkie dobro. Niech ufność w konieczność modlitwy wstawienniczej będzie znakiem mojej wiary.

EWANGELIA  (Łk 4, 38-44)

Liczne uzdrowienia

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”.
I głosił słowo w synagogach Judei.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...