Aktualności

2021-08-03 17:11

Ewangelia na dziś – 4 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 15, 21-28) – Wiara niewiasty kananejskiej

(…) Panie, dopomóż mi.

————–

Każda matka zrobi wszystko, żeby pomóc swojemu dziecku. Taka jest właśnie kobieta kananejska. „Zmiłuj się nade mną” i „Panie! Pomóż mi!” – błaga. Pragnie, aby jej córka została uwolniona od złego ducha, który ją dręczy. Jest wytrwała. Swoją córkę kocha bardziej niż siebie. I Jezus wysłuchuje jej prośby, bo On miłuje każdego człowieka. Nasze potrzeby są dla Niego ważne. A jaki ja jestem? Czy mam taką wiarę i miłość?

 

Jezu, proszę Cię o wiarę i miłość, która wykracza poza moje uprzedzenia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 15, 21-28)

Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...