Aktualności

2022-10-03 16:11

Ewangelia na dziś – 4 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 10, 38-42) – Jezus w gościnie u Marty i Marii

(…) Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.

————–

Maria i Marta. Siostry te stały się w naszej świadomości uosobieniem dwóch życiowych postaw: kontemplacyjnej i aktywnej. Pierwsza usiadła u stóp Chrystusa, by uważnie wysłuchać każdego Jego Słowa i kontemplować Jego święte oblicze. Druga zapragnęła Mu posługiwać, uczynić wszystko, by czuł się mile widzianym gościem i czynami okazywała Mu swoją miłość. Także i my, w naszym trudnym świecie, możemy – chodź wymagać to będzie wysiłku – połączyć aktywne życie oraz kontemplacje Słowa i rozwój duchowy.

 

Jezu, mój Królu, Ty, który jako pierwszy pokazałeś nam drogę głębokiego zjednoczenia postawy modlitewnej z aktywną ewangelizacją, ucz mnie cierpliwie takiej postawy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 10, 38-42)

Jezus w gościnie u Marty i Marii

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...