Aktualności

2019-10-03 18:11

Ewangelia na dziś – 4 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 10, 13-16) – Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

(…) Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.

————–

Kiedy ktoś prawdziwie pozna Jezusa Chrystusa i uwierzy w Niego, doświadczy Jego obecności w swoim życiu i mocy Jego zmartwychwstania, nie zatrzyma tego tylko dla siebie, lecz podzieli się tym z innymi. Duchu Boży, obudź we mnie świadomość wagi głoszenia Twojej Ewangelii całym moim życiem. 

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 10, 13-16)

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział:
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...