Aktualności

2023-05-03 16:11

Ewangelia na dziś – 4 maj 2023 rok

EWANGELIA (J 13, 16-20) – Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje

(…) Sługa nie jest większy od swego pana.

————–

Niektórzy ludzie, w czyimś upadku znajdują chorą satysfakcję. Jezus postępuje odwrotnie. Nawet względem Judaszy, którzy Go sprzedają. On nas uczy, że szczęście możemy znaleźć nie w krzywdzie bliźniego, nie w jego upadku, ale w służbie. To najbardziej pokorny wyraz niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza temu upadłemu na duchu, pogrążonemu w nałogach czy grzechu.

 

Jezu, mój Królu, przebacz mi, że tak często kieruję się zawiścią, zazdrością. Daj mi łaskę pokory, abym potrafił jak Ty umywać innym nogi.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 13, 16-20)

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: «Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę». Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...