Aktualności

2022-11-03 16:11

Ewangelia na dziś – 4 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 16, 1-8) – Przypowieść o nieuczciwym rządcy

(…) Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania.

————–

Ów rozsądny sługa okazał miłosierdzie dłużnikom swojego pana, wiedząc, że to mu się spodoba i w ten sposób na nowo zaskarbił sobie jego łaskę. Tak samo ma czynić każdy z nas: nieustannie i wytrwale okazywać miłosierdzie, fałszować długi swoich winowajców, by zyskać w oczach Zbawiciela, który swoją Krwią anulował nasze winy.

 

Jezu, mój Królu, Ty jesteś pierwszym, który zmazał dłużny zapis mojej winy. Ucz mnie postępować tak wobec moich winowajców.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 16, 1-8)

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”.
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...