Aktualności

2024-07-03 16:30

Ewangelia na dziś – 4 lipiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 9, 1-8) – Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

(…) Oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu.

————–

Największym nieszczęściem człowieka jest paraliż jego duszy, spowodowany przez grzech. Jezus najpierw leczy duszę paralityka, a potem przywraca władzę jego ciału. Czyni to, widząc wiarę przyjaciół, którzy go przynieśli. Największym cudem jest więc uzdrowienie wewnętrzne, duchowe, często niewidzialne dla oczu, lecz odczuwalne sercem.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za te osoby, które na modlitwie przynoszą mnie do Ciebie, i za tych, których ja mogę do Ciebie przynosić.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 9, 1-8)

Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...