Aktualności

2023-12-03 16:11

Ewangelia na dziś – 4 grudzień 2023 rok

EWANGELIA (Mt 8, 5-11) – Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

(…) Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.

————–

Nasze adwentowe ścieżki są drogami wzrastania w wierze. Jezus stawia przed nami postać setnika, którego wiara może zawstydzać. Powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Słychać tu wyraźnie wiarę w Słowo, które stwarza rzeczywistość. Słowo, które ma moc twórczą. Słowo, które – wypowiedziane przez Boga – jest w stanie naprawić świat. Dlatego właśnie wiara setnika jest przez Jezusa tak doceniona.

 

Jezu, mój Królu, umacniaj moją wiarę, abym nie wątpił, że przychodzisz mnie uzdrawiać i posyłać. Tak jak to się dzieje w każdej Ofierze Mszy św.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...