Aktualności

2020-01-30 18:11

Ewangelia na dziś – 31 styczeń 2020 rok

EWANGELIA (Mk 4, 26-34) – Rozwój królestwa Bożego

(…) Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.

————–

Aby królestwo Boże mogło się w nas rozwijać, potrzebuje być przyjęte w glebie naszych serc. A wtedy zaskakuje swoim wzrostem miłości w nas. Czasem wystarczy przeczytać jedno zdanie lub słowo z Biblii, słowo tak małe jak ziarenko gorczycy, aby dokonała się w nas wielka przemiana. Dzięki sile Bożej miłości możemy się rozwijać w naszej umiejętności stawania się darem dla innych. Stajemy się gościnni jak krzew gorczycy wobec wszystkich pragnących spocząć w konarach naszej życzliwości.

 

Dzięki Tobie, Jezu, moje życie staje się gościnne i otwarte na innych – dziękuję!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 4, 26-34)

Rozwój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus mówił do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...