Aktualności

2021-08-30 17:11

Ewangelia na dziś – 31 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 4, 31-37) – Uzdrowienie opętanego

(…) Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą.

————–

Słowo Jezusa jest potężne. Pokonuje Złego, uwalnia z jego niewoli. Uzdrawia wewnętrznie człowieka, zmienia jego życie. Słowo Jezusa to nasz fundament na lepsze życie, nasza nadzieja. Nie szkodzi, że czasem burzy ono nasz wygodny świat czy nawet rani nasze ego. W ten sposób niszczy ono przeszkody na drodze do prawdziwego szczęścia. Słowo Jezusa jest raną miłości. Czy sięgam po Ewangelię i karmię się Słowem Jezusa? Czy żyję Jego Słowem każdego dnia? Czy rozmawiam o Bogu z innymi? Czy jestem Jego świadkiem?

 

Jezu, pomóż mi, abym każdego dnia żył Twoim Słowem. Niech ono mnie uwalnia i przemienia moje serce, niech będzie raną miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 4, 31-37)

Uzdrowienie opętanego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: «Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą».
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...