Aktualności

2020-08-30 18:11

Ewangelia na dziś – 31 sierpień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 4, 16-30) – Jezus nie przyjęty w Nazarecie

(…) Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie.

————–

Jezus w mocy Ducha przychodzi dziś do Nazaretu mojej codzienności. Chce przynieść mi radosne nowiny, pragnie mnie wyzwalać, dać mi nowe spojrzenie i obdarować wolnością. Tylko czy ja w to wierzę? Czy chcę przyjąć nowość życia i łaski? A może moje serce wpadło w rutynę, zobojętniało jak mieszkańców Nazaretu?

 

Jezu, każdy nowy dzień to kolejna szansa na spotkanie z Tobą i przyjmowanie od Ciebie daru nowości życia w łasce.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 4, 16-30)

Jezus nie przyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?”
Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: «Lekarzu, ulecz samego siebie»; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.
On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...