Aktualności

2021-12-30 16:11

Ewangelia na dziś – 31 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (J 1, 1-18) – Słowo stało się ciałem

(…) Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

————–

Wiemy, że Słowem jest Jezus. A zatem Ewangelia pokazuje nam początek wszystkiego, także nasz początek w Bogu. Jeśli chcemy zrozumieć nasz początek na Ziemi, musimy odnieść się do Boga. Należymy do Boga, ku Bogu zmierza nasze życie. Dzieje świata wyszły od Boga i dzieje świata ku Bogu zmierzają. Jesteśmy na progu nowego czasu. Ten czas ma na imię „kolejny rok” i też zmierza ku Bogu. Jest dany nam po to, byśmy umieli rozpoznać Słowo, obecność Boga w naszym życiu.

 

Jezu, mój początek jest w Tobie, należę do Ciebie i dziękuję za czas, który jest przede mną. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...