Aktualności

2022-09-29 16:11

Ewangelia na dziś – 30 wrzesień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 10, 13-16) – Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

(…) Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele.

————–

Kilkakrotnie powtórzone w dzisiejszej Ewangelii słowo „biada” można odnieść również do naszych polskich miast: „Biada tobie, Warszawo!”, „Biada tobie, Krakowie!”, itd. Jezus przypomina nam bowiem o wartości słuchania, słuchania Słowa Bożego. Biada nam, jeżeli nie będziemy słuchać i wypełniać, bo to słowo „biada”, należy również odczytywać indywidualnie, a więc biada tobie Janie, Mario, Zofio…

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię o ducha czytania Ewangelii i wprowadzenia jej w życie, bo czas jest krótki i najwyższa pora, aby się nawrócić!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 10, 13-16)

Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział:
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...