Aktualności

2020-09-29 18:11

Ewangelia na dziś – 30 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 9, 57-62) – Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

(…) Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

————–

Dziś Jezus pokazuje nam, co jest przeszkodą w wejściu do Bożego Królestwa. Idąc za Jezusem, stajemy się do Niego podobni: wolni od nieuporządkowanych przywiązań i ambicji (ubodzy), uważni na Jego pragnienia i zaproszenia (posłuszni), gotowi uczynić Go centrum naszego życia (czyści).

 

Jezu, daj mi odwagę pójścia za Tobą, odważnego i radosnego, bez oglądania się wstecz.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 57-62)

Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.
Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”.
Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.
Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.
Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”.
Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...