Aktualności

2019-09-29 18:11

Ewangelia na dziś – 30 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 9, 46-50) – Nauka pokory

(…) Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.

————–

Pomóż mi, Panie, usunąć z mojego życia wszelkie pragnienia światowej wielkości i napełnij moje serce tęsknotą za wielkością według miary dziecka Bożego. 

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 9, 46-50)

Nauka pokory

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.
Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.
Wtedy przemówił Jan: „Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”.
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...