Aktualności

2023-01-29 16:11

Ewangelia na dziś – 30 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 5, 1-20) – Uwolnienie opętanego w Gerazie

(…) Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił.

————–

Egzorcyzmowany mężczyzna pozostał widzialnym znakiem Bożej łaski, świadkiem i samotnym apostołem. Nie znamy dalszych jego losów. Jest on wzorem pokory i nauczycielem, jak należy przyjąć Wolę Bożą. Tyle razy to my chcemy dyktować warunki Bogu, a to przecież Jego Woli mamy być posłuszni i ją pełnić tam, gdzie jesteśmy.

 

Jezu, mój Królu, czasem najtrudniej jest wrócić do domu, do swoich i opowiadać im o Bożej miłości i miłosierdziu. A przecież taka jest Twoja Wola.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 5, 1-20)

Uwolnienie opętanego w Gerazie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego.
Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach.
Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebogłosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie”. Powiedział mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci na imię?” Odpowiedział Mu: „Na imię mi legion, bo nas jest wielu”. I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.
A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili Go więc: „Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli”. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze.
Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.
Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzeki do niego: „Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą”. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...