Aktualności

2019-10-29 18:11

Ewangelia na dziś – 30 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 13, 22-30) – Powszechne wezwanie do zbawienia

(…) Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.

————–

Jezus wskazuje, że najważniejsze jest to, aby przy końcu czasów zostać rozpoznanym przez Boga. A to dokonuje się w tym, że poznając, kim jest Bóg, opieram całe swoje życie na Jego darach. Dlatego gdy pytam o własne zbawienie, to mam również przed oczami troskę o zbawienie tych, których Bóg stawia na mojej drodze. 

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 13, 22-30)

Powszechne wezwanie do zbawienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.
Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”.
Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...