Aktualności

2020-05-29 18:11

Ewangelia na dziś – 30 maj 2020 rok

EWANGELIA (J 21, 20-25) – Zakończenie Ewangelii św. Jana

(…) Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?

————–

Piotr i Jan mieli bardzo różne drogi przed i po zmartwychwstaniu Jezusa. Każdy z nas ma swoją jedyną i niepowtarzalną drogę z Jezusem. Dlatego ciekawość, wścibskość czy wręcz zazdrość nigdy nie są dobrymi przewodnikami. Jest nim natomiast zaufanie do Jezusa. 

 

Jezu, uwolnij mnie od ciekawości, wścibskości i prób oceniania duchowego życia innych. Pomóż mi zaufać Twojemu prowadzeniu w dyskrecji i szacunku.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 21, 20-25)

Zakończenie Ewangelii św. Jana

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi ?”
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie ?”
Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”.
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?”
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...