Aktualności

2024-04-29 16:23

Ewangelia na dziś – 30 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 14, 27-31a) – Pokój zostawiam wam

(…) Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat.

————–

Pokój, o którym mówi Jezus, jest odmienny od tego, który daje świat. Jego pokój zasadza się na prawdzie, jaka jest w Bogu, ma charakter zbawczy i wieczny. Pokój ten oznacza pojednanie z Bogiem. Kto przyjmie Jezusa z tym wszystkim, co ze sobą niesie, będzie żył w pokoju. Kto natomiast stawia się po przeciwnej stronie, po stronie świata i jego władcy (demona), ten nie zazna pokoju.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za pojednanie z Bogiem, jakiego dokonałeś przez swoją chwalebną śmierć, i za pokój pojednania, który jest wynikiem Odkupienia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 14, 27-31a)

Pokój zostawiam wam

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...