Aktualności

2019-12-29 18:11

Ewangelia na dziś – 30 grudzień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 2, 36-40) – Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna.

————–

Czego potrzeba, aby innym mówić o Bogu, pomóc im odnaleźć drogę prowadzącą do Niego? Prorokini Anna była osobą, która „służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą”. Kluczem poznania jest jej pokora i prostota. W taki sposób mówi innym o prawdziwym Wyzwolicielu. Radość ze spotkania Boga nie może być ukryta pod korcem lenistwa.

 

Daj mi, Panie, łaskę poznawania Cię każdego dnia odrobinę więcej i głoszenia Twojej obecności pośród innych ludzi, nie wielkimi, okrągłymi słowami, lecz prostotą życia zawierzonego Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 2, 36-40)

Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...