Aktualności

2019-09-02 18:11

Ewangelia na dziś – 3 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 4, 31-37) – Uzdrowienie opętanego

(…) Jezus nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego.

————–

Wspieraj, Panie, moją wiarę w moc Twojego słowa, abym otwierał swoje serce na jego działanie. Dziękuję Ci za to, że każdego dnia pozwalasz mi odkrywać Twoją troskę o moje prawdziwe szczęście.

EWANGELIA  (Łk 4, 31-37)

Uzdrowienie opętanego

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...