Aktualności

2023-10-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 październik 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 9, 51-56) – Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

(…) Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich.

————–

Pielgrzymi z Galilei, idąc na Paschę do Jerozolimy, najczęściej wybierali najkrótszą drogę, która wiodła przez Samarię, a więc przez wrogie im państwo i mieszkańców. Czy można dziwić się reakcji Jakuba i Jana? Karą za nieprzyjęcie Jezusa nie może być zemsta. Sama myśl o niej spotyka się z ostrą reakcją Mistrza. Nie można w sobie pielęgnować nienawiści do drugich. Kto tak czyni sam na siebie ściąga ogień z Nieba.

 

Jezu, mój Królu, niech pragnienie zemsty, nawet słownej, nigdy nie znajduje we mnie podatnego gruntu. Chcę błogosławić, a nie złorzeczyć.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 51-56)

Jezus przeciwny natychmiastowemu karaniu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...