Aktualności

2022-10-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 10, 25-37) – Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

(…) Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców.

————–

Nie potrzeba wielkiego wysiłku, by zauważyć, że w postaci owego biedaka, który potrzebował dobroci drugiego człowieka, także odnaleźć możemy oblicze naszego Zbawiciela. On tak bardzo solidaryzuje się z najnieszczęśliwszymi, iż postanowił upodobnić się do nich na drodze swojego życia, a nade wszystko na drodze zbawczego upadania: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych Moich braci, zrobiliście dla Mnie.

 

Jezu, mój Królu, Dobry Samarytaninie, dostrzegam w Tobie wszystkie rany, które noszą na swoich ciałach i duszach ludzie ubodzy i skrzywdzeni.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 10, 25-37)

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...