Aktualności

2022-03-02 16:11

Ewangelia na dziś – 3 marzec 2022 rok

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) – Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

(…) Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

————–

Słowo „śmierć” przeraża każdego, bo mówi o definitywnym końcu życia cielesnego. Lecz na poziomie duchowym jest odwrotnie. Ta śmierć, nie może nas skrzywdzić, ponieważ otwiera nas na drugie, pełniejsze życie. W tej perspektywie kurczowe trzymanie się życia pierwszego, życia w ciele, to błąd. Odpowiedzią jest Chrystus, to On jest życiem samym i jedynym gwarantem życia wiecznego.

 

Jezu, Życie i Zmartwychwstanie nasze. Oto staję przed Tobą i proszę – uratuj to, co we mnie wieczne.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 22-25)

Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...