Aktualności

2020-03-02 18:11

Ewangelia na dziś – 3 marzec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) – Jezus uczy, jak się modlić

(…) Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

————–

Modlitwa „Ojcze nasz” jest najpiękniejszą i najważniejszą z modlitw. Nauczył jej nas sam Jezus. I była to przede wszystkim modlitwa Jego Serca. Modlitwa to nie lista zakupów, gdzie prosimy Boga o tysiące rzeczy i uporządkowanie naszych spraw. Modlitwa przygotowuje nasze serce na przyjęcie Bożych darów, bo Ojciec wie, czego nam potrzeba, zanim Go o to poprosimy. Nie musimy mówić wielu słów. Tak właściwie potrzeba jednego słowa wypowiedzianego z pełnym zaufaniem i miłością: Ojcze, Abba, Tatusiu.

 

Jezu, z całego serca dziękuję Ci, że uczysz mnie mówić z Tobą do Boga „Ojcze”.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...