Aktualności

2021-02-02 17:11

Ewangelia na dziś – 3 luty 2021 rok

EWANGELIA (Mk 6, 1-6) – Jezus lekceważony w Nazarecie

(…) Skąd to u Niego?

————–

Trudno być świadkiem i prorokiem wśród swoich. Niekiedy człowiek wierzący jest narażony na wyśmianie i niezrozumienie nie tylko w sąsiedztwie, w miejscu swojej pracy, ale nawet we własnej rodzinie. We współczesnym świecie też trudno być świadkiem Ewangelii Chrystusowej, a jednak nie brakuje tych, którzy głoszą Jego Słowo. Prawda zawsze zwycięży. A tych, którzy chcą ewangelizować, sam Pan błogosławi. On jest ich mocą. Czy i ja potrafię bronić wartości ewangelicznych?

 

Jezu, daj mi siłę, abym był Twoim odważnym i wiarygodnym świadkiem wśród swoich. Niech nigdy nie zwątpię w Twoją pomoc.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 6, 1-6)

Jezus lekceważony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...