Aktualności

2024-07-02 16:30

Ewangelia na dziś – 3 lipiec 2024 rok

EWANGELIA (J 20, 24-29) – Pan mój i Bóg mój

(…) Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

————–

W Pierwszym Liście św. Jana Apostoła czytamy: „Piszemy wam o tym, co było od początku. O tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy, co oglądaliśmy i dotykaliśmy własnymi rękami – o Słowie Życia” (1 J 1, 1). Tomasz nie miał odwagi dotknąć Zmartwychwstałego, ale na Jego widok wyznał: „Pan mój i Bóg mój!”.

 

Jezu, mój Królu, powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Uzdrów, Chryste, mój wzrok wiary, abym wierząc, zobaczył Twoje działanie i mógł o tym świadczyć wobec innych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 20, 24-29)

Pan mój i Bóg mój

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”.
Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”
Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”.
Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...