Aktualności

2020-04-02 18:11

Ewangelia na dziś – 3 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 10, 31-42) – Jezus oskarżony o bluźnierstwo

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować.

————–

Jezus jest odważny i pewny, że dopóki nie nadejdzie Jego godzina, przeciwnicy nie mogą Mu uczynić nic złego. Choć Żydzi chcą Go ukamienować, On dalej z nimi rozmawia, walczy o ich serca i umysły. A jakie jest moje świadectwo wiary? Czy potrafię wytrwać wobec wyśmiania, szyderstwa, obojętności, które ranią nawet bardziej niż ciosy zadane przez kamienie? Czy potrafię też wyczuć moment, kiedy trzeba zamilknąć, odejść, pozostawić innych w ich przekonaniach? 

 

Jezu, uczyń mnie mądrym, odważnym i roztropnym świadkiem Twojej Ewangelii.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 10, 31-42)

Jezus oskarżony o bluźnierstwo

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować ?”
Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”.
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże — a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...