Aktualności

2019-10-28 18:11

Ewangelia na dziś – 29 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 13, 18-21) – Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

Jezus mówił: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać?

————–

Obrazy ziarnka gorczycy i zaczynu mówią o dynamice wzrostu nieproporcjonalnej do wkładu człowieka. Jeśli pielęgnuję moją relację z Jezusem, to Jego królestwo będzie się nieustannie przybliżać. Również tam, gdzie zło wydaje się niepodzielnie panować. Walczyć ze złem to skupić wszystkie siły na duchowym wzrastaniu. Panie pomóż mi kochać Cię ponad wszystko.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 13, 18-21)

Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...