Aktualności

2023-03-28 16:11

Ewangelia na dziś – 29 marzec 2023 rok

EWANGELIA (J 8, 31-42) – Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

(…) Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

————–

Kim jest człowiek nawrócony? To ktoś, kto z grzechu, czyli niewierności nauce Chrystusa, przeszedł do wiary, stał się Jego uczniem, poznał prawdę, która uczyniła go wolnym. Jaka jest główna trudność, aby się nawrócić? Nieuznanie grzechu.

 

Jezu, mój Królu, naucz mnie stawać w prawdzie przed samym sobą. Ty jesteś Prawdą, a ja jestem niewolnikiem grzechu. Wyrwij mnie z niewoli, do której tak się już przyzwyczaiłem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 8, 31-42)

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.
W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.
Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”.
Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”.
Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...