Aktualności

2021-11-28 16:11

Ewangelia na dziś – 29 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Mt 8, 5-11)Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

(…) U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.

————–

Czy potrafimy mimo wielu otrzymanych łask zaufać Bogu? Czy nie chwiejemy się i tracimy zaufanie kiedy znów coś nam doskwiera? Wielu z nas traci to zaufanie. Czy odczuwamy to co setnik, kiedy przyjmujemy Jezusa w Komunii św.? Czy potrafimy uwierzyć w moc Słowa Jezusa jak on? Wiara jest łaską, ale my też mamy na nią wpływ. Zadbajmy o nasze życie duchowe, starajmy się być blisko Jezusa, budujmy z Nim więź, a nasza wiara będzie wzrastać.

 

Jezu, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które od Ciebie otrzymuję, i przepraszam, że wciąż nie potrafię zaufać Ci do końca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...