Aktualności

2021-12-28 16:11

Ewangelia na dziś – 29 grudzień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 2, 22-35) – Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

(…) Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.

————–

Chrystus jest światłem. Czy szukamy tego Światła? Czy mamy oczy Symeona? Symeon uczy nas, że trzeba umieć rozpoznać Pana, który przychodzi i jest w naszym życiu. „Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie”. Czy myślimy o naszym zbawieniu i zjednoczeniu z Panem? Symeon „kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni”. Czy dajemy się prowadzić przez życie Duchowi Świętemu?

 

Maryjo, pomóż mi, bym tak jak Symeon widział w życiu to, co Boże.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 2, 22-35)

Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść
słudze Twemu w pokoju,
według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś
wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...