Aktualności

2020-12-28 17:11

Ewangelia na dziś – 29 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Łk 2, 22-35) – Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

(…) Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.

————–

Symeon uczy nas, co znaczy spojrzenie wiary udzielane przez Ducha Świętego. On widział tylko malutkie Dziecko. Nie słyszał słów Jezusa ani nie widział Jego cudów, a jednak rozpoznał w Nim Zbawiciela. My także potrzebujemy, aby Duch Święty doprowadził nas do rozpoznania Jezusa i spotkania z Nim. Przypomnijmy sobie ważne spotkania z Jezusem w naszym życiu. Co nowego wniosły? Co zmieniły?

 

Jezu, Ty w swojej dobroci pozwalasz mi widzieć każdego dnia Twoje zbawienie. Chwała Ci za to!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 2, 22-35)

Chrystus jest światłem na oświecenie pogan

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść
słudze Twemu w pokoju,
według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś
wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...