Aktualności

2020-09-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 9, 46-50) – Nauka pokory

(…) Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki.

————–

Tylko ten, kto pozwala się kochać Bogu, kto jest jak ufne dziecko wobec Niego, przestaje rywalizować, współzawodniczyć, poniżać innych. Kto nie jest przeciw Jezusowi, ten jest z Jezusem, nawet jeśli głosi Ewangelię w innym niż my stylu. Jedność to nie jednolitość. A wspólnota staje się piękna właśnie dzięki różnorodności. Może dziś warto się zastanowić, czy nie wykluczam nikogo ze wspólnoty Kościoła właśnie przez jego odmienność.

 

Jezu, proszę Cię o serce pokorne i otwarte, gotowe przyjmować Twoją miłość, aby móc ją przekazywać innym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 46-50)

Nauka pokory

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy.
Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”.
Wtedy przemówił Jan: „Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”.
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...