Aktualności

2019-09-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 9, 43b-45) – Druga zapowiedź męki

(…) Jezus powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

————–

Pozwól mi zrozumieć, Panie, że droga prawdziwego ucznia wiedzie po drodze Mistrza, i daj mi odwagę, abym nie myślał o swoich słabościach, lecz miał przed oczami Twoją obecność pełną zwycięskiej mocy. 

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 9, 43b-45)

Druga zapowiedź męki

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.
Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...