Aktualności

2021-01-27 17:11

Ewangelia na dziś – 28 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 4, 21-25) – Przypowieść o świetle

(…) Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem?

————–

Samo Słowo Boże jest światłem. I w tym Bożym świetle powinniśmy realizować swoje życie, powołanie, którym Bóg nas obdarzył. Słowo Boże oświetla również nasze serca i przenika całe życie. Potrzebujemy Bożego światła. Jak często rozświetlam drogi mojego życia światłem Bożego Słowa?

 

Jezu, proszę Cię, niech mnie oświeca zawsze światłość wiary. W Twoim świetle dałeś mi poznać Twoją prawdę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 4, 21-25)

Przypowieść o świetle

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus mówił ludowi: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».
I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...