Aktualności

2020-08-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 sierpień 2020 rok

EWANGELIA  (Mt 25, 1-13) – Przypowieść o dziesięciu pannach

(…) Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.

————–

Być gotowym na przyjście Pana to także założyć, że może się opóźnić, że trzeba będzie czekać dłużej, ponieważ Jego cierpliwa miłość pragnie, aby wszyscy skorzystali z szansy nawrócenia. Nieważne, że i my czasem znużeni zaśniemy. Ważne, aby nigdy nie zabrakło oliwy miłości w lampach naszego życia.

 

Jezu, niech moje serce będzie zawsze gorące tęsknotą, oczekujące Twego przyjścia z cierpliwą nadzieją.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 25, 1-13)

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...