Aktualności

2019-08-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 sierpień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 23, 27-32) – Biada obłudnikom

(…) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.

————–

Panie, Twoje słowo jest lekarstwem na przejawy mojej hipokryzji. Niech Twoja moc przemienia moje serce, abym odważnie zawsze szukał Ciebie w trudzie miłości drugiego człowieka.

EWANGELIA  (Mt 23,27-32)

Biada obłudnikom

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: «Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków». Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...