Aktualności

2022-03-27 16:11

Ewangelia na dziś – 28 marzec 2022 rok

EWANGELIA (J 4, 43-54) – Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

(…) Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego.

————–

Główne zdanie dzisiejszej Ewangelii brzmi: Człowiek ten uwierzył słowom Jezusa. Uwierzył, zanim dowiedział się, że doszło do uzdrowienia. Oto wiara szczera i heroiczna. Być może nigdy nie doświadczymy żadnego spektakularnego cudu, ale przecież codziennie obdarowywani jesteśmy Słowem Boga, a ono stanowi wielki cud, ponieważ ujawnia nam wielką miłość Boga do nas.

 

Jezu, otwieram dzisiaj moje serce na Twoje Słowo. Niech ono mnie prowadzi i umacnia.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 4, 43-54)

Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».
Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».
Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...