Aktualności

2024-05-27 16:29

Ewangelia na dziś – 28 maj 2024 rok

EWANGELIA (Mk 10, 28-31) – Nagroda za wyrzeczenia

(…) A życia wiecznego w czasie przyszłym.

————–

Pan Jezus, nie zrażając się niedoskonałością człowieka, składa wielką obietnicę: każdy, kto się wyrzekł czegoś ze względu na Niego, stokroć tyle otrzyma „w tym czasie”, czyli w doczesności, i życie wieczne w przyszłości. Kto idzie za Jezusem, jest częścią wspólnoty Kościoła. W Kościele otrzymuje pomnożone to, czego się wyrzekł. Największa nagroda czeka nas jednak w wieczności.

 

Jezu, mój Królu, naucz mnie oderwania się od myślenia wyłącznie o swojej korzyści, a dzielenia tym co we mnie złożyłeś jako bogactwo.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 10, 28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...