Aktualności

2021-05-27 17:11

Ewangelia na dziś – 28 maj 2021 rok

EWANGELIA (Mk 11, 11-25) – Nieurodzajny figowiec. Oczyszczenie świątyni

(…) Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi.

————–

Jezus potrzebuje miłości ludzi, nas. Jeśli nie ma w nas miłości, to jesteśmy jak drzewo figowe uschnięte od korzenia. Bez miłości nie owocujemy. By nam pomóc, Jezus wyrzuca ze świątyni kupujących i sprzedających, symbolicznie opróżniając nasze serca ze wszystkiego, co przeszkadza w naszej właściwej relacji z Bogiem i innymi. Pozwólmy Mu oczyścić również świątynię naszych serc. Niech nasze serca napełnią się miłością, przebaczeniem i Jego obecnością.

 

Jezu, oczyść moje serce ze wszystkiego, co przeszkadza właściwej relacji z Tobą. Niech z mojego serca wyrasta prawdziwa wiara.  

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 11, 11-25)

Nieurodzajny figowiec. Oczyszczenie świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.
Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!». A słyszeli to Jego uczniowie.
I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców».
Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką.
Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł».
Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...