Aktualności

2023-02-27 16:11

Ewangelia na dziś – 28 luty 2023 rok

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) – Jezus uczy, jak się modlić

(…) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

————–

W treść Modlitwy Pańskiej, której uczy nas dziś Jezus, wpisane jest przebaczenie: „I daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom”. To naprawdę trudne, ale ważne przesłanie dla nas. Ta modlitwa uczy nas nie tylko tego, że jest Ojciec, że mamy spełniać Jego Wolę, ale jest też szkołą bycia z innymi, we wspólnocie. To szkoła miłości i przebaczenia.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, naucz mnie przebaczać bliźniemu, aby i mnie mógł przebaczyć nasz Ojciec.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...