Aktualności

2022-02-27 16:11

Ewangelia na dziś – 28 luty 2022 rok

EWANGELIA (Mk 10, 17-27) – Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

(…) Jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność.

————–

„Ucho igielne” było zwyczajową nazwą bardzo wąskiego i niskiego przejścia w murze. Wieczorem, po zamknięciu dużych bram miasta, wędrujący kupiec miał trudny wybór. Albo wchodził do miasta przez „ucho igielne”, ratując swoje życie przed zbójcami, lecz pozostawiając na zewnątrz objuczone wielbłądy, albo pozostawał ze swoim dobytkiem na zewnątrz. Oto dylemat, przed którym staje – także dzisiaj – każdy z nas.

 

Jezu, pomóż mi przejść przez ucho igielne Twojego Serca, zostawiając na zewnątrz wszystko, czego nie godzi się tam wnosić.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 10, 17-27)

Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...