Aktualności

2020-11-27 17:11

Ewangelia na dziś – 28 listopad 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 21, 34-36) – Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

(…) Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych.

————–

Nie ma chyba nic gorszego od ociężałego serca: leniwego, znudzonego, zniechęconego, umęczonego. Dlatego Jezus prosi i ostrzega: „Uważajcie na siebie!”. Pośród wielu trosk codziennego życia troska o siebie, o stan własnego serca jest niezmiernie ważna. To modlitwa czyni nasze serca czujne, ciepłe, gorliwe, gotowe na spotkanie z Panem. Modlić możemy się wszędzie i w każdym czasie. Modlitwa buduje naszą więź z Jezusem.

 

Jezu, ofiaruję Ci moje serce ze wszystkimi radościami i smutkami, nadziejami i trudnościami życia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...