Aktualności

2023-04-27 16:11

Ewangelia na dziś – 28 kwiecień 2023 rok

EWANGELIA (J 6, 52-59) – Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

(…) Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?

————–

Jezus mówi: „Ja jestem chlebem życia”. To tajemnica naszej wiary. I tak jak była ona trudna do przyjęcia dla Żydów, pozostaje i dla nas. Jesteśmy za bardzo ziemscy. Potrzebujemy nieustannego ćwiczenia się w wierze. Zacznijmy od modlitwy wraz z apostołami: „Panie Jezu, przymnóż nam wiary”.

 

Jezu, mój Królu, spożywam Twoje Ciało i piję Twoją Krew, abyś Ty pozostał we mnie, a ja w Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 52-59)

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...