Aktualności

2024-06-27 16:30

Ewangelia na dziś – 28 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 8, 1-4) – Uzdrowienie trędowatego

(…) Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.

————–

To nie tylko błagalny głos ewangelicznego trędowatego, ale wołanie naszego pokolenia. Wielu z nas jest zagubionych, utraciło wiarę. Jest w nas sporo moralnego trądu. A my często zapominamy, że to wiara, która jest osobistym spotkaniem ze Zbawicielem, daje moc i przynosi uzdrowieńczy dotyk Boga. Bądźmy wdzięczni za to Bogu.

 

Jezu, mój Królu, jestem jak trędowaty, proszę, oczyść mnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 8, 1-4)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! » I natychmiast został oczyszczony z trądu.
Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...